Renklerle Kişilik Tipleri – Meslek Seçim Testi

             

                                                       NEDEN MESLEK TESTİ
Birisine ‘kendini tanıyor musun? Sen aslında kimsin? Nasıl bir kimliğe sahipsin? Kişiliğini biliyor musun? Diye sorsanız, büyük olasılıkla size garip garip bakar ve “tabii ki kendimi tanıyorum” der. Jung’un ifadesi ile: “Birçok insan ‘kendini tanımayı” bilinç düzeyindeki ego kişiliğinin bilgisi ile karıştırır. Biraz ego bilincine sahip herkes kendisini tanıdığından emindir. Sonuçta yaygın olarak kendini tanımak denen şey büyük bölümü sosyal faktörlere ve insan benliğinde olup bitenlere bağlı olan çok sınırlı bir bilgidir. Çoğumuz kendimizi çok iyi tanıdığımızı sanırız ve bundan öylesine eminizdir ki, hiç sorgulamayız bu bilgimizi. Böyle bir sorgulama ihtiyacını hissetmeyiz bile. Oysaki her bir bireyin bu anlamda kendini sorgulayıp kişiliğinin farkına varması gerekir. Kişiliği ile ilgili bir farkındalık oluşturması gerekir. Çünkü gelecekte yaşamını bunun üzerine inşa edecektir.
İnsanlar yaratılış itibariyle farklı farklıdır. Herkes doğuştan farklı bir potansiyel ve mizaca sahip olarak dünyaya gelir. Bu farklılığı en iyi ve derinden hissettiğimiz zamanlar başkaları ile çatışma ve sorun yaşadığımız zamanlardır. “Bu insan niye böyle davranıyor, bu çocuğun davranışları beni çıldırtacak, bir insan nasıl böyle yapabilir” dediğimiz ve belki de deliye döndüğümüz anlarda kişiler arası farklılıkların bilincine varırız.
İnsanlar arasında farklılık oluşturan binlerce faktör vardır. Başlıca faktörler olarak din, dil, ırk ve değerler sistemini sayabiliriz. Bu farklılıkların hepimiz farkındayızdır ve sosyal hayatta bu farklılıklara göre kendimizi tanımlarız ve bir kimlik inşa ederiz. Bu farklılıkların yanında kültür, din ve ırktan bağımsız olan başka bir faktör daha vardır: o da mizaçtır. Mizaç faktörünün farkına başka birisi ile iletişime geçtiğimizde varırız. Fakat bu farkındalığımız her zaman bilinç düzeyine çıkmaz ve mizaca dayalı farklılığın önemi üstünde durmayız. Hâlbuki hayatta kişilerarası en temel farklardan birisi mizaç farklılıklarıdır. Mizaç farklılıkları eğitimden, iş hayatına, aileden kariyer planlamaya kadar pek çok alanda belirleyicidir ve hayati öneme sahiptir. Mizaç ve kişilik tipleri, günümüzde psikolojinin kaydığı en önemli çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır ve önümüzdeki yıllarda daha da fazla önem kazanacaktır.
Mizacı ve kişilik özelliklerini göz ardı ederekten yapılan kariyer planlama uzun vadede iş tatminsizliğine, işten ayrılmalara neden olmaktadır. Normal şartlarda ve etki altında kalmadan bir birey kendi mizacı ile uyumlu işlere ve mesleklere doğru yönelir. Ona uyumlu bir seçim yapabilir. Onunla örtüşen bir tercihte bulunabilir.
Kariyer planlamasının ilk ve en önemli aşaması; kişinin kendini tanımasıdır. Kendi benliğini çok iyi tahlil etmesi gerekir. Kişinin kendini tanıması duygu, davranış ve düşünüş motiflerini bilmesi, potansiyellerinin farkına varması, hangi tür işlerin mizacı ile örtüştüğünü, ne tür işlerin kendisini tatmin edeceğini bilmesi demektir. Kendi durum ve potansiyeliyle uyumlu mesleği bilmesi gerekir.
İnsanın bir işe karşı olan ilgi ve sevgisi ile mizacının o işe uygun olup olmadığı farklı şeylerdir. Kültür ve toplumun dayattığı güzel ve iyi işler, ailenin istekleri, kişinin ilgileri, kariyer tercihinde önemli rol oynar. Mizacı ile uyumlu olmayan fakat ilgi duyduğu mesleğe yönelen kişi, uzun vadede yaptığı tercihin farkına varır. Bir süre sonra işini sorgulamaya başlar, stres altında iken işi sevmediğini ve kendisine uymadığını düşünmeye başlar. Kişiliği ile uyumlu bir kariyer planı yapmayan kişi, kısa vadede değil uzun vadede yaptığı tercihin hatalı olduğunu anlar. Kariyer planlamada, kültürel ve sosyal faktörler de dikkate alınarak, mizaç ile uyumlu bir alana doğru yönelmelidir. Tıpta erken teşhisin hayat kurtardığı gibi, kariyer planlamada da kişiliğin erken teşhisi daha mutlu ve tatmin dolu bir iş hayatının kapılarını aralar.

 İşinizi sorguluyor musunuz?
 Kendinize daha uygun başka bir işlerin olduğunu düşünüyor musunuz?
 Akşam iş çıkışını dört gözle bekliyor musunuz?
 Başka bir iş aramaya başlama eğilimine misiniz?
 İşinizin sizi tatmin etmediğini düşünüyor musunuz?
 İşinizde kendiniz için bir gelecek göremiyor musunuz?
 5 yıl sonrasında kendinizi başka bir iş yaparken hayal ediyor musunuz?
 Yaptığınız işi sevmiyor musunuz?
 Eğer yukarıdaki gibi bir sorgulama yapmaya başlamışsanız ideal bir kariyer planlaması yapmamışsınız demektir. Bu kariyer neticesinde mutsuz ve başarısız olursunuz.
Ayrıca üniversite tercihi yapacak öğrencilerin kişilik yapılarına uygun doğru bölüm ve meslek için şu sorgulamayı yapması kariyer farkındalığı için önemlidir.
Kişilik yapıma en uygun bölüm ve meslek hangisidir?
Yeteneklerimi sergileyeceğim ideal meslek hangisidir?
Kişilik modelime göre hangi meslekte başarılı olurum?
Hangi meslekte daha iyi kendimi ifade edebilirim? Vs.

Kariyer planlaması için kişinin kendini tanıması gerekir. Kişinin kendini tanıması için RENKLERLE KİŞİLİK TESTİ önemli bir ölçüttür. Bu testte dört temel renk vardır. Sarı, Kırmızı, Yeşil ve Mavi.

Kırmızı Karakterli Kişilerin Özellikleri
Güçlü kararlı tiplerdir.
Az laf, çok iş derler.
Sonuç odaklıdırlar.
Herkesin onlar gibi düşünüp hareket etmesini isterler.
Gereksiz konuşmalardan ve işlerden hoşlanmazlar.
Hep yapacak işleri ve alınmış kararları vardır.
Önemli olan onlara göre işin özünü anlamak ve sonucu elde etmektir.
Bu yüzden kararlarını uygularken gözleri başka bir şey görmez.
Yüksek; ancak gerçekçi hedefler belirlemekten ve bunları gerçekleştirmeye çalışmaktan büyük zevk alırlar.
Son derece bağımsız insanlardır.
Zaman yönetimi konusunda üstün bir becerileri vardır.
Konuşması hızlı ve tempoludur.
Çalışma ortamları, ne çok dağınık ne de çok düzenlidir.
Hep dik durmaya çalışırlar, kimseden yardım istemeyi sevmezler.
Kendilerini daima haklı görme eğilimleri vardır.
Eleştiriden pek hoşlanmazlar.
Kararlı ve iş bitiricidirler.
Ani kararlarıyla insanları şaşırtabilirler.
İşlerine aşırı odaklanırlar; fakat sonuçlar konusunda yeterli değerlendirmeyi yapamayabilirler. Lider özelliklidirler.
Özgüvenleri yüksektir.

Mavi Karakterli Kişilerin Özellikleri
Mükemmeliyetçidirler.
Duruşları, kıyafetleri ve her şeyleriyle çok düzenlidirler.
Her şeyleri uyum içinde görünür.
Kurallara çok bağlıdırlar.
Çalışma ortamları tam anlamıyla mükemmel ve profesyoneldir.
Her şeyleri planlı ve programlıdır.
Hassas insanlardır.
Ayrıntılar konusunda titiz davranırlar.
Çoğu zaman karar vermede büyük sıkıntılar yaşarlar.
Genelde yalnızlıktan hoşlanırlar. Konuştuklarında ses tonları alçaktır. Konuşma hızları düşüktür.
Duygularını açıkça ortaya koymazlar, mantık ağırlıklıdırlar.
Heyecanları ve duyguları ölçülüdür.
Bir olumsuzluk esnasında sakin ve akılcı olabilirler.
Kuralcı olduklarından kolay kolay değişmek istemezler.
Daima tedbirlidirler.
Olayların olumsuz yönlerini görüp kaygılanırlar.
Detaycıdırlar. Meraklıdırlar, araştırmacıdırlar.
Riskleri önceden görürler.
Ciddi ve ağır başlıdırlar.
Standartları yüksektir.
Yeteneklidirler.

Yeşil Karakterli Kişilerin Özellikleri
Orta yollu tiplerdir.
Dikkat çekici hatalarda bulunmazlar.
En belirgin yönleri her yerde mutlu olabilmeleri ve hallerinden memnuniyet duymalarıdır.
Sabırlıdırlar.
Ayırt edilmesi en güç olan ve zor anlaşılan kişilerdir.
İçten içe çok inatçıdırlar.
Projeleri yarım bırakabilirler.
Pek fazla kimseye hayır diyemezler.
Barışçıl ve fedakardırlar.
En çok önemsedikleri şey çevreden saygı görmektir.
Daha duygulu ve heyecanlıdırlar.
Gruplarla uyumludurlar.
Kendilerini ön plana çıkarmaya çalışmazlar.
Başka insanların katkılarındaki değeri görme konusunda oldukça yeteneklidirler.
Uyumlu ilişkilere çok değer verirler.
Başka insanların hislerine karşı duyarlıdırlar.
Çok haraketli ortamları sevmezler.
İnce ve düşündürücü espri anlayışına sahiptirler.
Kendileriyle barışıktırlar.
Çok rahattırlar.
Çatışmadan çok çekinirler.
Doğal arabulucudurlar.
Çok sabırlıdırlar.
İçlerinde fırtınalar koparken dışarıdan sakin görünebilirler.
Kimseyi kırmak istemezler.

Sarı Karakterli Kişilerin Özellikleri
Sarı karakterli kişiler, bu 4 ana kategori içinde en hareketli karakterdir.
İlgi çekici ve karizmatik yapılıdırlar.
Dışarıdan bakılınca sevimli, kıpır kıpır, hikayeler anlatıp güldüren ve gülen birini görüyorsanız onları hemen tanırsınız.
Birebir ilişkilerde çok aktiftirler.
Yabancılarla kolaylıkla ve özel bir çaba göstermeksizin ilişki kurarlar.
Geniş bir tanıdık çevreleri vardır.
Hayaller kurmaya yatkındırlar.
Vizyonları çok geniştir.
Bir organizasyon içerisinde büyük projeler hayal edebilen, çok daha büyük ve parlak bir geleceği düşünebilen kişilerdir.
Ancak bunları hayata geçirme konusunda büyük sıkıntılar yaşayabilirler.
Bu karakter grubunun genel özellikleri; girişkendirler, ayrıntılar üzerinde düşünmezler, çalışma alanları dağınıktır, onları toparlayacak birine ihtiyaç duyarlar, eğlenceli ve hareketlidirler, mutluluk ve enerji yayarlar, dikkatsizdirler, hazır cevaptırlar, ikna edicidirler, sorunlara ilginç çözümler bulurlar, meraklıdırlar.             

 Meslek Seçim Testi Hizmeti Almak ve Ücretsiz Ön Görüşme Yapmak İçin

                     Bizi Aramanız Yeterli Olacaktır.

iletisim-istanbul-kariyer-merkezi

kişilik testi, renklerle kişilik tersti,meslek testi,üniversite tercih testi,karakter analizi, kişilik analizleri,çoklu zeka testi, ennegram testi, çocuk testleri, kariyer testi, kariyer analizi,kişilik tipleri, dokuz mizaç testi, içe dönük kişilik,jung kililik tipleri, disc analiz,Psikolojik Testler, Kişilik Testleri, Zeka Testleri,Ücretsiz Kişilik Testi.disc kişilik envanteri,neden meslek seçim testi,istanbul kişisel gelişim merkezleri,kayseri kişisel gelişim merkezleri,istanbul meslek seçim testi,kayseri meslek seçim testi,kadıköy meslek seçim testi,mecidiyeköy meslek seçim testi,bakırköy meslek seçim testi,karekterime en uygun meslek hangisi,hangi meslekler gelecek vaat ediyor,gelecek vaat eden meslekler,iş imkanı iyi olan meslekler,iş imkanı olan meslekler hangileri,konya meslek seçim test mekezi,bakırköy meslek seçim test merkezleri,kadıköy meslek seçim test merkezleri,mecidiyeköy meslek seçim test merkezleri

4.913 kez görüntülendi