ENNEAGRAM KİŞİLİK TESTİ

ENNEAGRAM KİŞİLİK TESTİ

İnsanlık tarihinde kişilikler üzerine pek çok çalışma yapılmış ve bu alanda birçok kuram oluşturulmuştur. Çalışmaların sonucunda kabul edilen genel cümle “Her insan kendi içinde bir evrendir. Hiçbir insan, diğerine benzemez. Tıpkı kar taneleri gibi.” Yani bu duruma göre dünyamızda şu an yedi milyardan fazla ve birbirinden farklı kişilik mevcuttur.

Tabii bu durum hiçbir benzerlik yokmuş gibi algılanmamalıdır. Kar taneleri birbirinden farklı olmakla birlikte bazı ortak motiflere sahiptir. İnsanlar da tıpkı kar taneleri gibi belli ortak motiflerle birbirlerine benzemektedir. Bu ortak motifler (ortak yönler) üzerinden belli sınıflandırma veya gruplandırmalar yapılabilmektedir. Kişiliklerle ilgili ortaya atılan tüm kuramlar da bu sürecin birer ürünü olmakta ve insanların ortak noktaları kapsamında bilimsel ve sistematik bir şekilde ölçmektedir.

İstanbul Kariyer Merkezi olarak bizler de insanın 3 potansiyeli olan duygusal potansiyel, zihinsel potansiyel ve fiziksel potansiyelden yola çıkarak bu ölçümü yapmaktayız. Kullandığımız bu modelde ayrıca her bireyde baskın olan temel kişilik fonksiyonları da birbirinden farklı olmaktadır. Bu farklılığın oluşmasında doğuştan getirilen mizaç özellikleri ile yetiştiğimiz ortamın etkileşimi söz konusudur. Yani benzer mizaç özellikleriyle doğan insanlar yaşadıkları tüm deneyim ve olaylar sonucunda birbirlerinden farklı kişilik motifleri sergiler.

Günümüzde birçok noktada farklı ve ciddi problemler yaşamaktayız. Bu problemleri aşabilmek için sürekli başkalarını değiştirmeye ve düzenlemeye çalışmaktayız. Ayrıca yaşadıklarımızdan yola çıkarak kendimize hedefler koymakta ve sürekli onlara ulaşmaya çalışmaktayız. Bu noktalarda gözden en çok kaçan konu insanın kendini bilmesi ve tanımasıdır. Kendini bilmeyen kişiler başkaları ile olan ilişkileri ve geleceğe dair beklentilerinde çokta gerçekçi olamamakta ve daha büyük sorunlar yaşamaktadır.

Bu testte amacımız bireysel farkındalığı artırmak ve bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunmaktır. Testimizin insanları kullanmak veya gruplamak, etiketlemek gibi bir amacı yoktur. Ayrıca bireyin raporlarını en iyi kendilerinin anlayacağı ve yorumlamalar sonucunda net tanımlamalarda bulunacağı unutulmamalıdır. Çünkü her insan özeldir ve sadece kendisi kendini derinden tanıyabilir. Burada dikkat edilmesi gereken kısım bireylerin kendilerini tanımak için yaptıkları çalışmalarda eksik veya yanlış bilgiler sonucunda kişilik terörü yaşama ihtimalleridir. Bu yüzden bir danışman veya profesyonelden yardım alınması gerekmektedir.

Testimizi satın almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Neden Kişilik Tipimi Öğrenmeliyim?

Bir insanın duygu, düşünce, yetenek, ilgi, tutum, davranış ve eylemleri kişiliğini oluşturan başlıca öğeler arasındadır. Kişi genellikle bunların bir kısmının farkında, bir kısmının ise farkında değildir. Kişilik tipinin öğrenilmesi ile hem mizaçtan gelen özelliklerin, hem de karakter özelliklerinin ortaya çıkartılması ve bu sayede kişide oluşmuş olan kişilik tercihlerinin bilinmesi ve her bireyin kendisindeki güçlü ve zayıf yanları anlaması ve geliştirmesi mümkün olacaktır. Yani kişi kendisini tanıyacak, kendisi ile ilgili ne, neden ve nasıl sorularına yanıt bulabilecektir.

Kişilik tipini öğrenmenin, insanlar arası iletişimi güçlendireceği, kişiler arası çatışmaları önleyeceği ve sorunlara çözüm geliştirme yolunu açacağı da ortadadır. Kendi kişilik tipini öğrenmiş olan, kişiliğinin güçlü ve zayıf yönlerini bilen, bunlara yönelik olarak kendisini geliştirme şansı yakalayan insanlar iyi birer iletişimci olurlar. Bu sayede aileleri, arkadaşları, içlerinde yaşadıkları toplum ve tüm insanlık ile dengeli, sıcak ve destekleyici ilişkiler kurabilirler.

Kişilik tipini öğrenmenin diğer bir faydası ise, kişinin kendisine uygun, kendisini memnun edecek hayat tercihlerinde bulunabilmesidir. Özellikle kariyer, ortaklıklar, evlilik ve hobi seçiminde, kişinin kendi kişilik tipini ve bu tipten kaynaklanan tercihlerini bilmesi büyük önem taşır. Etrafta işi, evliliği veya hayat tarzı nedeni ile mutsuz olan pek çok kişi görmekteyiz. Bu mutsuzluğun büyük bir bölümü kişinin kendisini, yani mizaç ve karakter birleşimini yani kişiliğini tanımamasından kaynaklanmaktadır. Kişi kendi kişiliğini ne kadar tanır ise, benliği de kendisine o denli görünür olur. Kişilik tipinin ve benliğinin farkında olan kişilerin, hayatta mutlu olma ve kendilerini tatmin edecek bir hayat yaşama ihtimalleri diğerlerinden bir hayli fazladır.

601 kez görüntülendi